Om oss

 

web_ungdomshus_1150x400

Tjøme barne- og ungdomshus er en kommunal institusjon som retter seg mot barn og unge. Dens oppgave er å sikre gode oppvekstmiljøer og bidra til positive aktiviteter og samhandling mellom individer og grupper. Som et fritidstiltak vil den utgjøre både et alternativ og et supplement til de frivillige organisasjonene.

På grunn av sin åpne form, vil fritidsklubben fange opp barn og unge, som av ulike grunner ikke deltar i foreningslivet. Men den gir også et tilbud til aktiv ungdom som ønsker en sosial base eller en frisone for sitt engasjement. Slik vil den kommunale og frivillige innsatsen utfylle hverandre og støtte hverandre til felles beste for samfunnet. Barn og ungdom trenger trygge og uformelle møteplasser. Barn og unge trenger hverandre. Gjennom samvær knyttes vennskap. I dag er mange tilbud veldig spesialiserte. Interesse for og ferdigheter i en bestemt aktivitet er ofte

avgjørende for deltakelse. På Tjøme barne-og ungdomshus kreves det verken spesielle ferdigheter eller kunnskaper for å delta. Klubben er en nøytral arena hvor ungdom med ulik kulturell og sosial bakgrunn møtes, og ulike verdisyn og interesser brytes. Det er en inkluderingsarena for all type ungdom. Dette er fritidsklubbens fortrinn og styrke. I tillegg har det fra begynnelsen av vært et grunnleggende prinsipp at fritidsklubben skal være rusfri. På Tjøme barne- og ungdomshus lærer barn og unge å ta ansvar, til å stake ut en kurs og til å utvikle sin egen evne til refleksjon.

Åpningstider:

Onsdager kl. 17.00 – 20.00 ( 3. – 6. klasse)

Torsdager kl. 18.00 – 21.30 (7. klasse til og med 18 år)