Om oss

 

web_ungdomshus_1150x400

Tjøme barne- og ungdomshus er de kommunale fritidsklubbene – ungdomsklubb og juniorklubb. klubbene sikrer og utvikler gode oppvekstmiljøer i nærmiljøet. Barn og ungdom har i flere nærmiljøundersøkelser sagt at dette tilbudet er viktig for dem (2016/2017). Det er en stadig positiv utvikling og økende deltagelse. Barn og ungdom i alle aldre skaper sammen felles opplevelser og erfaringer. Gjennom dette blir de kjent med seg selv og andre. Dette mener vi er grunnleggende viktig for å bygge selvfølelse og sosial kompetanse som gjør alt vi mestrer medgang og motgang alene og sammen med andre. Det er åpent for alle. Det skal være trygt og et godt sted å være og alle skal føle seg sett.

På fritidsklubben kommer alle barn og ungdom. Noen deltar ikke på andre aktiviteter, mens andre er «med på alt» Det kommunale tilbudet sikrer en viktig trygg og uformell møteplasser. Barn og unge trenger hverandre. Gjennom samvær knyttes vennskap. I dag er mange tilbud veldig spesialiserte. Interesse for og ferdigheter i en bestemt aktivitet er ofte avgjørende for deltakelse. På Tjøme barne-og ungdomshus kreves det verken spesielle ferdigheter eller kunnskaper for å delta. Klubben er en nøytral arena hvor ungdom med ulik kulturell og sosial bakgrunn møtes, og ulike verdisyn og interesser brytes. Det er en inkluderingsarena for all type ungdom. Dette er fritidsklubbens fortrinn og styrke. I tillegg har det fra begynnelsen av vært et grunnleggende prinsipp at fritidsklubben skal være rusfri. På Tjøme barne- og ungdomshus lærer barn og unge å ta ansvar, til å stake ut en kurs og til å utvikle sin egen evne til refleksjon.

Åpningstider:

Onsdager kl. 17.00 – 19.30 ( 2. – 7. trinn)

Torsdager kl. 17.00 – 20.00 (7. trinn – 18 år)