Styret og ansatte

Tjøme Barne- og Ungdomshus er et ungdomshus er et hus med mange dyktige og engasjerte ansatte. Det er viktig for å øke tilbudet til barn og unge i Kommunen. Vi har derfor en rekke ansatte med bred erfaring og kompetanse innen aktivisering og det å arbeide med slike tilbud. For å forhindre at utviklingen skjer i feil retning har vi et styre, dette styret gjør at vi utvikler oss slik ungdom ønsker. Styret blir valgt på årsmøtet hvor alle medlemmer har stemmerett.

Ansatte ved Barne- og Ungdomshuset

Christine Gilboe-Caspersen

leder av ungdomshuset

kontaktinfo

 • Telefon: 95756535
 • epost: jle@tjome.kommune.no
 • Kristian Teige

  Tiril Revaa Tafjord

  Susanne Gyldenstjerne

  Agnes Mathisen

  Styret

  Et kjernepunkt for Tjøme barne- og ungdomshus er demokratiarbeidet. Ungdommens egen deltakelse i styre og stell er selve ideen klubbmodellen bygger på. Som brukere skal de lære og styre mest mulig selv. Derfor har Tjøme barne- og ungdomshus et eget klubbstyre.

  Mia Agersborg Skaret

  Leder av ungdomshusets styre

  Mia er en engasjert jente. Utenom at hun går på Tjøme Ungdomsskole er hun blant annet med i UKM, der hun sammen med andre setter istand hele forestillingen og planlegger og gjennomfører dette. I tillegg til dette driver hun aktivt med hest. Hun sitter som styreleder etter årelang erfaring med ungdomsarbeid i kommunen.

  kontaktinfo

 • Telefon:
 • epost: mia@tjomeforungdom.no
 • Adriana. Eileen. Arnesen-Silver

  Tommy Vikersveen Danielsen

  Cecilia Austefjord

  Maria Eide