Om oss

Hvem er vi og hva gjør vi?

Tjøme Ungdomsråd2

Tjøme ungdomsråd er et politisk oppnevnt organ av kommunestyret med fullmakt og et eget budsjett. Rådet består i dag av 4 medlemmer i alderen 14-19 år. Sekretær for ungdomsrådet er kultursjefen.

Ungdomsrådet ble dannet for at ungdom i kommunen skal kunne være med på å påvirke avgjørelser som angår barn og ungdom. Vi i rådet har tidligere jobbet med saker som oppusing av skatebanen, nytt gangfeltved ungdomskolen, og Tjømetalenter.

Nå jobber vi for at Tjøme skal bli enda bedre, for barn og ungdom. Mer medbestemmelse og ansvar øker trivselen. For at vi ungdommer skal flytte tilbake, eller bli værende, må vi oppleve
å bli tatt på alvor mens vi bor her, samtidig som mulighetene for arbeid og utfoldelse finnes.”Satsing på ungdom er ikke noe man kan gjøre et krafttak på én gang, og så forblir det et fokusområde for politiske ledere i evig tid”. Vi må fortsette å jobbe for å utvikle ungdomssatsinga. Hvert steg man tar, bør legge grunnlaget for et nytt. Derfor trenger vi dine meninger og idéer!

Tjøme ungdomsråd jobber med sakene som blir prioriterte
I 2014 ble følgende fem saker vedtatt og prioritert av ungdommene
• Høringsuttalelse ang. politivedtektene
• Høringsuttalelse til kommuneplans arealdel
• Høringsuttalelse til Tjøme 20/20
• Demokratiuka
• Ungdata
Ungdomsrådet sitt hovedfokus ligger på medbestemmelse og for å fremme medvirkning for ungdom under 18 år.
Leder for ungdomsrådet Kristian Teige

Ungdomsrådet:

Kristian Teige
Jonas Ek
Oscar Almquist
Karsten Aarvold

!SI DIN MENING!

Har du en sak eller spørsmål?
Kontakt oss!